Ukončené projekty - přehled

    
  • Positive Parenting (P+): an autism parent training to address children problem behaviour and teach them socially important skills ERASMUS+, KA 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; 2020-1-RO01-KA204-079951, 2020-2022
   Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
   Členové týmu na MU: Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D.; Mgr. Vendula Malaníková; Mgr. Zuzana Maštenová
   podrobné informace o projektu
  •    
  • Telepractice – podpora rodičů a dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí (TeleChildSupport) TA ČR, ÉTA; TL04000069, 2020-2022
   Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
   Členové týmu na MU: Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D.; Mgr. Vendula Malaníková; Mgr. Bc. Tullia Sychra Reucci; PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.
   podrobné informace o projektu
  •  
  • Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal/EATHEN (EATHEN) ERASMUS+; KA 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; 609560-EPP-1-2019-1FI-EPPKA2-CBHE-SP, 2019-2022
   Řešitelka na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.
   podrobné informace o projektu
  •  
  • Access To Universities for Persons with Disabilities (ACTU) ERASMUS+; KA 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; 2019-1-BG01-KA203-062530, 2019-2022
   Řešitel na MU: Bc. Filip Habrman
   Členové týmu na MU: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS.; PhDr. Mgr. et Mgr. Nora Jágerová, Ph.D.; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
   podrobné informace o projektu
 • Qualifying Differences ERASMUS+, KA 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů; KA204-5214, 2019-2022
  Řešitelka na MU: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Bariéry v inkluzi a jejich překonávání - implementace v prostředí českých základních škol TA ČR, ÉTA; TL02000064, 2019-2021
  Řešitelka na MU: Mgr. Bc. Lenka Kissová, Ph.D.
  Členové týmu na MU: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.; Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.; Mgr. Katarína Slezáková; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Pedagogika raného věku v institucích denní péče v České Republice TA ČR, Program Éra, TL02000306, 2019-2021
  Řešitelka na MU: Mgr. Martina Kampichler, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D.; Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.; Mgr. Katarína Slezáková
  web projektu a Centra pro ranou péči a výchovu na PdF MU
  podrobné informace o projektu
 •    
 • Rozvoj metodologických a prezentačních dovedností doktorských studentů zaměřujících se na výzkum inkluze GA MU, Specifický výzkum B; MUNI/B/1299/2019, 2020
  Řešitel na MU: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Baniariová Jana, Mgr.; Baranová Petra, Mgr.; Bína Aleš, Mgr.; Cina Viktor, PhDr. Mgr.; Gavelčíková Dobišová Erika, Mgr.; Hlubocká Šárka, Mgr.; Jarkovská Lucie, Mgr. Ph.D.; Malaníková Vendula, Mgr.; Pančocha Karel, doc. PhDr. Ph.D., M.Sc.; Procházková Lucie, PhDr. Mgr. Ph.D.; Slepičková Lenka, Mgr. Ph.D.; Sochor Pavel, Mgr. Ph.D.; Solnička David, Mgr.; Sychra Reucci Tullia, Mgr.; Vaďurová Helena, PhDr. Ph.D., M.Sc.; Vanková Vladimíra, Mgr.
  podrobné informace o projektu
 •    
 • Výzkum behaviorálních přístupů v učení u dětí s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami
  GA MU, Specifický výzkum A, MUNI/A/1445/2019, 2020
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
  Členové týmu na MU: Dlouhá Dana, Mgr. et Mgr.; Malaníková Vendula, Mgr.; Slepičková Lenka, Mgr. Ph.D.; Sochor Pavel, Mgr. Ph.D.; Solnička David, Mgr.; Sychra Reucci Tullia, Mgr.; Tužilová Petra, Mgr.; Vaďurová Helena, PhDr. Ph.D., M.Sc.; Vrubel Martin, Mgr. Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Posílení praktického aspektu výuky prostřednictvím modelových videí znázorňujících postupy při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  Fond rozvoje MU, MUNI/FR/1089/2019, 2020
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Osvěta o rané intervenci pro rodinné příslušníky dětí po včasném záchytu PAS
  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví, projekt 48/20/PPZ, 2020
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Zavedení postgraduálního studia aplikované behaviorální analýzy na PdF MU pro využití ve školách pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, MSMT-23156/2016-1, 2016-2020
  Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inkluzivní vzdělávání a sociální podpora v překonávání nerovností ve společnosti
  Evropská unie, RIA, H2020-SC6-REV-INEQUAL, 2017-2019
  Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.; Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.; Mgr. Zuzana Lenhartová
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Family Education Programme for Parents of Disabled Students
  Erasmus+; 2016-1-TR01-KA204-035200, 2016-2019
  Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Bc. Filip Habrman; PhDr. et Mgr. Nora Jágerová
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu
  Ministerstvo kultury ČR, 49-12788/2015-ZPO/ORNK, 2016
  Řešitel: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Stand Up Against Bullying
  Erasmus+, 2016-1-TR01-KA201-034827, 2016-2018
  Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Bc. Filip Habrman; Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá
 •  
 • Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti
  GAČR; GA16-18940S; 2016-2018
  Řešitelka: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Developing programs of Access of Disadvantaged groups of People and Regions to higher Education (DARE)
  Erasmus +, 2015-2951/001-001, 2015 - 2018
  Řešitel: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  Členové týmu na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.; PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion
  Erasmus+; 2015-1-PL01-KA204-016407; 2015-2018
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  Členové týmu na MU: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.; Bc. Filip Habrman
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost
  GAČR; GA15-10625S; 2015-2017
  Řešitelka na MU: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Active Citizenship and Decent Work
  Erasmus+; 2015-1-ES01-KA204-016067; 2015-2017
  Řešitelka na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  Členové týmu na MU: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment
  Erasmus+; 2015-1-UK01-KA202-013651; 2015-2017
  Řešitelka na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  Členové týmu na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.; PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí
  FM; EHP 3640057; 2014-2016
  Řešitel: Slezská diakonie
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inkluzivní a speciální vzdělávání v přehledových studiích
  MUNI/B/1429/2015; 2016
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  Členové týmu: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.; PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.; Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost
  Grantová agentura MU; MUNI/B/1553/2014; 2015
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
  MUNI/M/0012/2013; 2013-2015
  Řešitelka na MU: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  Členové realizačního týmu: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ metodou Storylines
  2013-2015
  Řešitelé na MU: Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., PhDr. Mgr. et Mgr. Ivana Márová, PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Modernizace výukových strategií ve skupině předmětů Special Education vyučovaných v anglickém jazyce MUNI/FR/0304/2014
  Řešitel: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inovace skupiny předmětů Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická a specializace Surdopedie
  MUNI/FR/0153/2014
  Řešitelka na MU: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Modernizace a zvýšení kvality výuky celé sekce oftalmopedických předmětů a jejich navázání na praxi
  MUNI/FR/0141/2014
  Řešitel na MU: Mgr. Martin Vrubel
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
  CZ.1.07/2.2.00/28.0040
  Řešitel na MU: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  Člen realizačního týmu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training
  LLP-LEO05-06164; 2011-2013
  Řešitelé na MU: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Inclusive Education Index
  SEZ800-11-GR-032
  Řešitel: Liga lidských práv, Mgr. Monika Tannenbergerová
  Spoluřešitelé na MU: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
  Výzkumný záměr; MSM0021622443; 2007-2013
  Hlavní řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  Výzkumný tým 1: Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání Členové týmu: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  Výzkumný tým 4: Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách Člen týmu: PhDr. Lucie Procházková,. Ph.D.
  podrobné informace o projektu
 •  
 • Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky
  MŠMT, OP VK, CZ.1.07/2.2.00/15.0201; 2010-2013
  Řešitel na MU: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
  Členka řešitelského týmu: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (obor Speciální pedagogika)
  podrobné informace o projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info