Konference a semináře

2021

Screening, diagnostika a behaviorální intervence u poruch autistického spektra: zkušenosti od nás a ze zahraničí

Online pracovní seminář
Datum konání: 3. 12. 2021
Místo konání: on-line na platformě ZOOM

 

One Year in a Pandemic - Challenges to Inclusive Education and Lessons Learnt

on-line conference
Datum konání: 14. 10. 2021
Místo konání: on-line na platformě ZOOM

 

Dobrá praxe v on-line prostředí s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Worskhop
Datum konání: 22. 4. 2021
Místo konání: on-line na platformě ZOOM

 


2019

Aplikovaná behaviorální analýza v rozvoji echoických a sociálních dovedností

Přednášející: Amiris Dipuglia, BCBA
Datum konání: 25. 7. 2019 – 26. 7. 2019
Místo konání: PedF MU, Poříčí 31a, učebna 30

Jak mám nejlépe rozvíjet své dítě?: zásadní dilemata rodičů dětí s Autismem

Přednášející: Amiris Dipuglia, BCBA
Datum konání: 22. 7. 2019 – 23. 7. 2019
Místo konání: PedF MU, Poříčí 7, učebna 1

Videomodeling při výuce dětí s neurovývojovými poruchami

Přednášející: Christos K. Nikopoulos, BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA
Datum konání: 1. 6. 2019 – 2. 6. 2019
Místo konání: PedF MU, Poříčí 31a, RUV


2017

Workshop „Výzkum v romských rodinách“

Datum konání: 23.9. od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, budova CVIDOS, učebna 76

Konference projektu Active Citizenship and Decent Work „Proč zaměstnávat?“ Protože je to normální.

Datum konání: 13. – 14. září 2017
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno


2016

Konference Vzděláváme společně

Datum konání: 27. května 2016. 8:30-16:45
Místo konání: Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno

První pracovní seminář v rámci projektu Erasmus+ SEN Employment Links

Datum konání: 15. března 2016. 9:00-14:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno – Galerie RUV (suterén)


2015

Minikonference: Jak fungují Global stroylines

Datum konání: 27. listopadu 2015, 9:00–15:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno – Galerie RUV (suterén)

Metodologický víkend pro kandidáty Ph.D. Speciální pedagogika

Datum konání: 13.-15. listopadu 2015
Místo konání: Starý Jičín

Odborný seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS

V sobotu 24. 10. 2015 se více než 400 rodičů a pedagogických a poradenských pracovníků sešlo v Univerzitním kině Scala, aby mluvili o aplikované behaviorální analýze, jedné z nejúčinnějších metod, která se v zahraničí využívá u lidí s poruchami autistického spektra. Na semináři, který pořádal Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU vystoupili Karola Dillenburger z Královské univerzity v Belfastu, člen Britské psychologické společnosti Mickey Keenan a slovenská odbornice Zuzana Maštenová. Za uskutečnění semináře patří velké díky také rodičům dětí a mladých lidí s PAS sdruženým v platformě Naděje pro autismus.
V médiích   Fotogalerie

Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost

Datum konání: 21. října 2015, 9:00–15:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno – Galerie RUV (suterén)

Docentské dny a doktorandské kolokvium speciální pedagogiky

Datum konání: 14.-16. září 2015
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno – Galerie RUV (suterén)

Workshop k přípravě přehledových studií

Datum konání: 3. června 2015 a 17. června 2015
Místo konání: Pedagogická fakulta MU, budova CVIDOS, Poříčí 31a, Brno


2014

Konference studentů DSP Speciální pedagogika: Inkluze v interdisciplinárním pohledu

Datum: 14. října 2014
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty MU

Metodologický víkend pro kandidáty Ph.D. Speciální pedagogika

Datum: 31. října – 2. listopadu 2014
Místo konání: Starý Jičín


2013

Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Závěrečná konference výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443)
se konala: 10. září 2013 14 – 20 hod. (akademická veřejnost) a 11. září 2013 9 – 17 hod. (odborná veřejnost)
v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno Podrobnosti naleznete na stránkách Katedry speciální pedagogiky.


2012

Metodologické workshopy

Analysing Qualitative Data Using ATLAS

Přednášející: Diane Bell (Cape Peninsula University of Technology, South Africa)
Datum: 18. 4. 2012, 10:00

Experiment v pedagogických vědách

Přednášející: PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., IVŠV PdF MU
Datum: 23. 3. 2012, 14:00

Teorie vědy

Přednášející: Mgr. Hana Řehulková, FF MU
Datum: 29. 2. 2012, 12:30

Dotazníková šetření

Přednášející: Mgr. Petr Pakosta, Ústav populačních studií FSS MU
Datum: 30. 11. 2011, 9:00

Analýza kvalitativních dat

Přednášející: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Datum: 22. 11. 2012, 11:35


2011

Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání

Konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika
Datum: 11. 11. 2011, 9:00 – 14:00
Místo konání: Katedra speciální pedagogiky PdF MU
Organizátor: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Hlavní referát: Mgr. Lenka Slepičková - Metodologické výzvy doktorských výzkumů ve speciální pedagogice

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole 5. konference v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443)

Datum: 7. 9. 2011, 8:00 – 16:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU
Workshop: Sportovní činnosti a tělesná výchova žáků s tělesným postižením na běžné základní škole
Organizátoři: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina

Metodologické workshopy

Kvalitativní výzkum

Přednášející: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Datum: 22. 9. 2011, 10:00

Základy metodologie pro pedagogy

Přednášející: Mgr. Petr Fučík
Datum: 2. 9. 2011, 9:00

Analýza kategoriálních dat

Přednášející: RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Datum: 8.12.2011, 9:00


2010

Inkluze versus exkluze: determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí

Konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika
Datum: 5.10.2010, 9:30 – 15:00
Místo konání: Katedra speciální pedagogiky PdF MU
Organizátor: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Hlavní referát: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.: Současný stav oboru speciální pedagogika v České republice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info