Níže naleznete publikace, jejichž plná verze je dostupná online.

Monografie

Lucie Grůzpvá, Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková
Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR.
bibliografický záznam: GRŮZOVÁ, L., JARKOVSKÁ, L., KAMPICHLER, M., SLEZÁKOVÁ, K. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0206-0; eBook ISBN 978-80-280-0207-7; DOI 10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace

Lenka Kissová
Framing Welfare Recipients in Political Discourse - Political Farming through Material Need Assistance.
bibliografický záznam: KISSOVÁ, L. Framing Welfare Recipients in Political Discourse - Political Farming through Material Need Assistance. Palgrave Macmillan, 2021. ISBN 978-3-030-63578-7; eBook ISBN 978-3-030-63579-4; DOI 10.1007/978-3-030-63579-4
Pro přečtení je nutné knihu zakoupit

Victoria Shmidt
The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the Name of the Nation.
bibliografický záznam: SHMIDT, V. The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the Name of the Nation. Amsterdam University Press, 2019. 252 s. ISBN 9789463720014
Pro přečtení je nutné knihu zakoupit

Jana Obrovská
Roma Identity and Ritual in the Classroom
bibliografický záznam: OBROVSKÁ, J. Roma Identity and Ritual in the Classroom. : Palgrave Macmillan, 2018. 199 s. eBook ISBN 978-3-319-94514-9; DOI 10.1007/978-3-319-94514-9
Pro přečtení je nutné knihu zakoupit

Martin Vrubel, Petra Röderová, Nora Jágerová
Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments.
bibliografický záznam: VRUBEL, M., RÖDEROVÁ, P., JÁGEROVÁ, N. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. Brno: MU, 2017. 140 s.
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace

Victoria Shmidt
Institutional violence against children: how to cope with the inevitable and the unconquerable.
bibliografický záznam: SHMIDT, V. Institutional violence against children: how to cope with the inevitable and the unconquerable. Velká Británie: Know Violence in Childhood, 2016. 54 s.
Plné znění textu

Lenka Gajzlerová
Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
bibliografický záznam: GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 281 s. ISBN 978-80-210-8109-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace

Lucie Procházková
Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 195 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015.
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace

Victoria Shmidt
Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries
bibliografický záznam: SHMIDT, V. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7834-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015.
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace

Pavel Sochor
Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství.
bibliografický záznam: SOCHOR, P. Člověk s postižením a výtvarná tvorba od zobrazování k autorství. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015.
Plné znění textu - Čítárna MuniSpace


Odborné články

 

Dostupné ve full text, early access  

2023


2022


2022 Sheri Kingsdorf, Karel Pančocha, Jasmina Troshanska, Teuta Ramadani Rasimi

Examining the perceptions of needs, services and abilities of Czech and North Macedonian caregivers of children with autism and trainers

bibliografický záznam:  KINGSDORF, S., PANČOCHA, K., TROSHANSKA, J. & RASIMI RAMADANI T. (2022). Examining the perceptions of needs, services and abilities of Czech and North Macedonian caregivers of children with autism and trainers. In International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2022.2111970

2021


2020


2019


Lucie Procházková, Helena Vaďurová
Collaborating with Employers
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L., VAĎUROVÁ, H. 2019. Collaborating with Employers In DILLENBURGER, K., MATUSKA, E., de BRUIJN MAREA, RÜDIGER RÖTTGERS, H. Job Coaches for Adults with Disabilities: A Practical Guide, 151-166, 12 s. ISBN: 978-1-78592-546-7; eISBN 978-1-78450-943-9.

Katarína Slezáková
Mothers ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic
bibliografický záznam: SLEZÁKOVÁ, K. 2019. Mothers ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 51, no. 6, 623-641. ISSN 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.6.26
Plné znění textu

Lucie Procházková
Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. 2019. Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi. In Sociální pedagogika/Social Education, 7(2), 57–68. ISSN 1805-8825. https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.04
Plné znění textu

Pavel Beneš, Zuzana Stříteská, Martin Vrubel
Výhody a využitelnosť barevných fólií ve speciálně-pedagogickém procesu
bibliografický záznam: BENEŠ, P., STŘÍTESKÁ, Z., VRUBEL, M. 2019. Výhody a využitelnosť barevných fólií ve speciálně-pedagogickém procesu. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky / Studies in Special Education. Ročník 8, č. 2. ISSN 2585-736
Plné znění textu

Petr Fučík, Kateřina Sidiropulu Janků
Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
bibliografický záznam: FUČÍK, P.,K. SIDIROPULU JANKŮ. 2019 Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě. In Sociální práce - Sociálna práca roč. 19, č. 3, s. 44-61. ISSN 1213-6204.
Plné znění textu

Lucie Jarkovská
The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites
bibliografický záznam: JARKOVSKÁ, L. 2019 The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites, Sex Education. In Sex Education: Sexuality, Society and Learning ISSN: 1468-1811 (Print) 1472-0825 (Online). DOI: 10.1080/14681811.2019.1634041 ISSN: 1468-1811 (Print) 1472-0825 (Online)
Plné znění textu

Victoria Shmidt
The Politics of Surveillance in the Interwar Czechoslovak Periphery: The Role of Campaigns Against Infectious Diseases
bibliografický záznam: SHMIDT, V. 2019 The Politics of Surveillance in the Interwar Czechoslovak Periphery: The Role of Campaigns Against Infectious Diseases. In Journal of East Central European Studies, Deutschland: Marburg, roč. 2019, č. 1, s. 29-56., 28 s. ISSN 0948-8294.
Plné znění textu

Lucie Jarkovská, Sharon Lamb
Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence
bibliografický záznam: Jarkovská, L., & Lamb, S. (2019). Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In S. Lamb & J. Gilbert (Eds.), The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 76-93. Cambridge: Cambridge University Press.
Plné znění textu

Vrubel Martin, Jágerová Nora
Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom
bibliografický záznam: Jágerová, N., Vrubel, M. (2019). Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky - medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. 2019. roč. 8, č. 1. s. 76-87, 12 s. ISSN 2585-7363.
Plné znění textu

 

2018


Martina Kampichler, Jana Dvořáčková, Lucie Jarkovská
Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs
bibliografický záznam: Kampichler, M., Dvořáčková, J., Jarkovská, L. (2018). Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. In Journal of Pedagogy roč. 9., č. 2., s. 9-32. Trnava. ISSN: 1338-2144, DOI: 10.2478/jped-2018-0009.
Plné znění textu

Lucie Jarkovská
Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje
bibliografický záznam: JARKOVSKÁ, L. 2018 Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In 26. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26 - 28, 3 s. ISBN 978-80-905696-8-3.
Plné znění textu

Victoria Shmidt
Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation’s children
bibliografický záznam: SHMIDT, V. 2018 Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation’s children. Patterns of Prejudice, Anglie: Routledge, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 1-34. ISSN 0031-322X. doi:10.1080/0031322X.2018.1464543.
Plné znění textu

Lucie Jarkovská
Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice?
bibliografický záznam: JARKOVSKÁ, L. 2018 Ohrožují soukromé školy rovný přístup ke vzdělávání v České republice? Sociální pedagogika/Social Education, 6(1), 47–57.
Plné znění textu

Lenka Slepičková, Petr Fučík
Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách?
bibliografický záznam: SLEPIČKOVÁ, L., FUČÍK, P. 2018 Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 (1): 35-62, DOI: 10.13060/00380288.2018.54.1.395.
Plné znění textu

 

2017


Dana Dlouhá, Lenka Slepičková
Užívání alkoholu a marihuany osobami se zrakovým postižením.
bibliografický záznam: DLOUHÁ, D., SLEPIČKOVÁ, L. 2017 Užívání alkoholu a marihuany osobami se zrakovým postižením. In Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 140-154. ISSN 1211-2720.
Plné znění textu

Ivana Márová, Karel Pančocha, Petr Kachlík
Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích
bibliografický záznam: MÁROVÁ, I., PANČOCHA, K., KACHLÍK, P. 2017. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. In Časopis lékařů českých: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Praha: Nakladatelství Olympia, s. r. o. roč. 8/2017, č. 156, s. 437-444. ISSN 0008-7335 (Print), ISSN 1805-4420 (Online).
Plné znění textu

Victoria Shmidt, Karel Pančocha
Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s.
bibliografický záznam: SHMIDT, V., PANČOCHA, K. 2017. Building the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. UK, Routledge, vol. 25, s. 307-329, DOI: 10.1080/25739638.2017.1400215, ISSN: 0965-156XE, ISSN: 1469-3712
Plné znění textu

Pavel Beneš, Martin Vrubel
Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid
bibliografický záznam: BENEŠ, P., VRUBEL, M. 2017. Individuals with a high refractive error and the learning with an appropriate type of optical corrective aid. In Journal of Exceptional People Olomouc: Palacký University Olomouc. Volume 1, Number 10. s. 7-14, ISSN 1805-4978 (Print), ISSN 1805-4986 (Online)
Plné znění textu

 

2016


Ivana Márová, Lenka Slepičková
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání
bibliografický záznam: MÁROVÁ, I., SLEPIČKOVÁ, L. 2016. „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání [„I Like to Solve Problems like an Adult“—Global Storylines As a Way of Global Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 9–25. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606019.
Plné znění textu - Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Pavel Sochor
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením
bibliografický záznam: SOCHOR, P. 2016. Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením [Art Creation as an Instrument in Education of Individuals with Disabilities]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 56–69. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060156
Plné znění textu - Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

 

2015


Lucie Procházková
People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2015. Volume 2015, issue II, p. 114-122. ISSN 1213-7499.
Plné znění textu - Elektronické vydání časopisu e-Pedagogium

 

2013


Martin Vrubel, Filip Chvátal, Karel Pančocha
Odstraňování bariér ve veřejném prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením
bibliografický záznam: VRUBEL, M., F. CHVÁTAL & K. PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
Plné znění textu - Portál časopisu Speciální pedagogika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info